REGULAMIN SERWISU KOPALNIAFILMOW.PL

Słownik

Użytkownik – osoba rejestrująca się w serwisie kopalniafilmow.pl i akceptująca regulamin
Kopalniafilmow.pl – serwis oferujący darmowy lub płatny dostęp do wyszukiwarki zapewniającej wyszukiwanie i oglądanie filmów pełnometrażowych
Administrator – podmiot/osoba prowadząca i będąca właścicielem serwisu kopalniafilmow.pl
Konto Premium – usługa dostępna po dokonaniu płatności w serwisie kopalniafilmow.pl. Usługa daje dostęp do wszystkich filmów oraz serialu w wyszukiwarce serwisu.

Postanowienia Ogólne

1. Kopalniafilmow.pl to informacyjny serwis internetowy umożliwiający użytkownikom wyszukiwanie darmowych oraz płatnych filmów w Internecie. Kopalniafilmow.pl nie posiada na swoich serwerach filmów, a jedynie pomaga w profesjonalnym wyszukiwaniu linków/odnośników do filmów udostępnianych przez podmioty trzecie.
2. Korzystanie z serwisu Kopalniafilmow.pl jest częściowo płatne w zależności od stopnia i częstości użytkowania/korzystania z wyszukiwarki oraz od typu filmu.
3. Użytkownicy serwisu kopalniafilmow.pl mają również możliwośd umieszczania linków lub źródeł filmów oraz seriali w celu udostępniania video do oglądania innym użytkownikom i poszerzania bazy tytułów filmowych.4.Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu ma możliwośd umieszczania swoich opinii oraz przesyłania zastrzeżeo co do problemów na stronie jak i zgłaszania nieprawidłowości związanych z zamieszczonymi filmami lub źródłami do filmów.
5.Administrator nie ingeruje w umieszczane przez użytkownikówźródła filmów, które są umieszczane w serwisie kopalniafilmow.pl
6. Administrator KopalniaFilmow.pl nie ma wpływu na treść reklam wyświetlających się przed rozpoczęciem oglądania lub w trakcie oglądania video.

Rejestracja

Rejestracja w serwisie kopalniafilmow.pl jest całkowicie bezpłatnai polega na:
1. Podaniu adresu email. Adres ten będzie loginem do konta oraz drogą kontaktu administratora kopalniafilmow.plz użytkownikiem;
2. Wprowadzeniu oraz weryfikacji hasła. Hasło powinno byd unikatowe.
3. Zaakceptowaniu regulaminu wraz z notą dotyczącą ochrony danych osobowych.
4. Poprzez rejestrację użytkownik oświadcza, że:
- zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin,
- wszystkie dane wprowadzone i niezbędne do założenia konta są prawdziwe i są własnością osoby rejestrującej
- nie będzie korzystać z serwisu kopalniafilmow.pl w sposób sprzeczny z obowiązującym, wewnętrznym regulaminem i prawem ustanowionymw Polsce.
5. W każdej chwili użytkownik ma możliwość wyrejestrowania się i usunięcia z bazy danych swojego konta wraz z danymi typu email, hasło oraz inne dane o ile zostały takowe wprowadzone lub zapisane na koncie, wystarczy napisać maila na kontakt@kopalniafilmow.pl.

Płatności

1. Użytkownik ma prawo do wglądu do strony informującej o aktualnym cenniku na usługi Premium pod adresem: https://kopalniafilmow.pl/konto-premium
2. Płatności dokonywane są poprzez szybkie płatności Dotpay lub inny serwis obsługujący przelewy w chwili dokonywania płatności na stronie kopalniafilmow.pl.
3. Użytkownik, który dokonał płatności otrzymuje dostęp do wszystkich filmów znajdujących się w wyszukiwarce kopalniafilmow.pl w ciągu maksymalnie 24 h od dokonania płatności.Wyjątkiem mogą byd płatności dokonywane za granicą poprzez opcję przekazu/przelewu tradycyjnego z unikalnym kodem identyfikującym w tytule przelewu.
4. Kopalniafilmow.pl zastrzega sobie prawo do usuwania lub zmiany filmów w wyszukiwarce w przypadku, gdy zostanie złamane prawo dotyczące udostępniania i umieszczania filmów naruszających czyjeś prawa autorskie lub ewentualnych awarii serwerów lub innych niezaplanowanych sytuacji nadzwyczajnych.
5. Zmiany w ilości jak i ewentualnej jakości filmów nie są podstawą do zgłaszania reklamacji lub roszczeo związanych ze zwrotem płatności.

Konto Premium

1. Usługa konta Premium w serwisie kopalniafilmow.pl jest możliwa po dokonaniu płatności w serwisie lub innych działao określonych w newsletterze.
Konto Premium zapewnie pełny dostęp do wszystkich filmów znajdujących się w wyszukiwarce serwisu.
2. Ilość filmów jak i seriali jest zmienna i w każdej chwili baza video może zostać rozszerzona jak i skurczona z powodów takich jak:
- usunięcie filmu na stronie przez podmiot trzeci będący właścicielem serwera,
- problemy z serwerem/źródłem pod których znajduje się film lub przerwaniem ciągłości dostępu do sieci Internet
- naruszenie prywatności lub złamanie praw autorskich
3. Każdy użytkownikdo momentu odwołania przez serwis kopaniafilmow.plma możliwość skorzystania z Konta Premium bez konieczności dokonania płatności pod warunkiem, że:
- poleci swoim znajomym lub rodzinie rejestrację w serwisie kopalniafilmow.pl
- wskaże źródło lub umieści na stronie film, którego nie ma w wyszukiwarce kopalniafilmow.pl
4. Możliwość skorzystania z Konta Premium bez konieczności opłacenia abonamentu będzie możliwe do odwołania. Odwołanie promocji zostanie wprowadzone w życie po uprzednim poinformowaniu poprzez newsletter lub poprzez usunięcie podstrony zawierającej link polecający.
3. Ilośdpoleconych użytkowników, którzy zarejestrują się w serwisie jest określonakażdorazowo na stronie lub w newsletterze i może byd to ilość zmienna.
4. użytkownikumieszczający film w serwisie deklaruje, iż ma pełne prawa autorskie i jest właścicielem plików.

Reklamacje i rozwiązywanie sporów

1. Reklamacje związane z korzystaniem z usług kopalniafilmow.pl należy kierowad pod adresem kontakt@kopalniafilmow.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.